Dự án điện NLMT 450kW tại xưởng MBT.

dự án điện NLMT với công suất 450kW sử dụng 1120 tấm pin 370wp, được chuyển đổi bằng 7 inverter Sungrow 50kW

quá trình thi công
quá trình thi công
bố trí dây DC
bố trí dây DC
Hiện trạng mái
Hiện trạng mái
bố trí kẹp cliplock
bố trí kẹp cliplock
bố trí thanh rail
bố trí thanh rail
quá trình thi công kẹp cliplock
quá trình thi công kẹp cliplock
sau ngày đầu làm việc
sau ngày đầu làm việc
quá trình thi công
quá trình thi công
kẹp cliplick
kẹp cliplick
bố trí pin
bố trí pin
thi công lắp đặt tấm pin
thi công lắp đặt tấm pin
s
s

 

Tags: