Dự án điện mặt trời hòa lưới 11 kW tại Trung Văn

Thi công điện mặt trời hòa lưới 11kW

 

hệ thống điện mặt trời 11kW với dàn pin được lắp đặt kín nước, thay thế mái che, tạo ra một không gian sinh hoạt rộng cho các hộ gia đình.

Công nhân thi công khung giá đỡ cho dàn pin

 

 

 

 

 

Hình ảnh sau khi lắp đặt, đẹp như trong tranh