PPvietnam chuyên lắp đặt các hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình khu vực miền bắc, thiết kế đẹp, nhanh chóng, chuyên nghiệp