Kể từ tháng 4/2020 các nhà máy tissue bị ảnh hưởng bởi đại dich Covid-19 đã hoạt động trở lại với công suất tối đa. Tình hình sản xuất và tiêu thụ giấy tissue đã tốt lên trên gần như toàn Trung Quốc, Để đáp ứng nhu cầu, tập đoàn  L&M đã quyết định mở rộng đầu tư tại L&M Trùng Khánh với 06 máy xeo giấy tissue do Baosou sản xuất.

 

Tổng công suất dự án là 120.000 tấn/năm với 06 máy tissue, bao gồm:

– 04 máy TM24, TM25, TM26, TM27: máy crescent tissue BC1300-2850 chuyên sản xuất giấy vệ sinh

– 02 máy TM28 và TM29: máy crescent tissue BCS600-3550 chuyên sản xuất khăn giấy

Dự kiến dây chuyền mới sẽ đi vào hoạt động vào Quý IV năm 2020.